TEKNIK FOREX TERULUNG

The 5 Best Investments of the Past Decade

DIMANA DUIT KERTAS DISOROK?

Assalamualaikum dan salam sejahtera,
Tulisan dibawah ditulis oleh seorang sahabat, Abu Alex. Tulisan beliau amat menarik perhatian saya, oleh itu saya amat mencadangkan agar sahabat-sahabat di kilauan-dinaremas turut bersama-sama memikirkan apa yang telah diutarakan disini.

Gold May Go Even Higher on Fed's Stimulus, Bianco Research Says: Tom Keene

By Daniel Kruger and Tom Keene
April 6, 2011

Gold remains an attractive investment even at record prices, fueled in part by the Federal Reserve’s $600 billion of Treasuries purchases through June, according to Bianco Research LLC in Chicago.

“I think the path of least resistance for gold is higher,” said James Bianco, the firm’s president, in a television interview on “Bloomberg Surveillance” with Tom Keene.

Zakat Sebenarnya Hanya Diterima Dengan Dinar Emas dan Dirham Perak, Bukannya Wang Kertas!

Dinar ialah syiling emas 22 karat (917/916) seberat 4.25 gram manakala Dirham ialah syiling perak tulen (999) seberat 2.975 gram. Timbangan ini dikenali sebagai Piawaian Umar Al-Khattab, Khalifah Islam kedua dan disetujui jumhur ulama serta digunakan sejak permulaan Islam lagi.


 
Kedudukan dwilogam ini sebagai matawang Syariah dijelaskan Ibn Khaldun dalam kitabnya, al Muqaddimah: “Asas nas dan dalil menyebut dan kaitkan banyak penghakiman kepada kedua-duanya, contohnya zakat, nikah kahwin, hudud dan lain-lain, oleh itu dalam nas dan dalil ia ada kepentingan tersendiri dengan ukuran tertentu untuk penilaian (zakat dan lain-lain) di mana hukum diasaskan berbanding (syiling-syiling lain) yang bukan syarie.

Maka sangat jelas, pengambilan dan pembayaran zakat hendaklah menggunakan matawang syariah iaitu dinar dan dirham terutama berkaitan zakat harta. Zakat harta merujuk kepada emas dan perak dalam semua bentuk dan barang dagangan. Jumlah nisab dan zakat harta ialah 20 dinar emas (85 gram) dan 200 dirham perak (595 gram). Bagi setiap 20 dinar, zakat ialah 1/2 dinar dan bagi setiap 200 dirham, zakat iaah 5 dirham. Ukuran di sini ialah beratnya.

Dua jenis zakat harta iaitu simpanan dan perniagaan Keuntungan pelaburan juga dikenakan zakat. Pada masa ini, wang kertas digunakan untuk membayar zakat kerana ianya sah diperlakukan melalui paksaan undang-undang sehinggakan pihak berkuasa pun akur kepada undang-undang itu walaupun mereka sebenarnya tidak terikat kepadanya. Menurut Imam Malik ibn Anas, wang dalam Islam ialah apa saja barangan diterima umum sebagai bahan perantaraan mereka dan tidak ada barangan boleh dipaksakan sebagai wang. Jelaslah wang kertas tidak memenuhi syarat sebagai wang. Ia bukan barangan diterima umum, tetapi undang-undang memaksa kita guna, malah dicipta atas angin, tiada sandaran dan bukan surat hutang. Ia hutang yang ada padanya Riba!

Menurut buku Shaykh Abdalhaq Bewley - Zakat Raising The Fallen Pillar. walaupun begitu, wang kertas masih tidak boleh digunakan untuk bayar zakat kecuali guna syiling emas dan perak yang dituntut syariah kerana tidak ada bukti barangan lain diterima untuk bayaran zakat dan tidak susah mendapatkan emas dan perak untuk penuhi kewajipan itu.

Telah berkata Imam Shafie di dalam kitabnya Ar Risalah: “Tiada harus diqias dengan emas dan perak atas yang lain daripada keduanya pada wajib zakat”

Menurut Imam Abu Bakr al-Kasani dalam kitabnya Bada’i al-Sana’i, zakat mesti dibayar dengan barangan ‘ayn dan tidak boleh dibayar dengan dayn iaitu hutang, tanggungan atau mahupun nota janji. Satu bentuk zakat lagi ialah Zakat Fitrah. Amalan zaman Rasulullah S.A.W, zakat fitrah dibayar guna bahan makanan asasi seperti gandum, barli, beras, dan lain-lain. Ukuran di sini ialah timbangan dan bukan harga. Bagaimanapun menurut Imam Abu Hanifah, harus dikeluarkan zakat fitrah dengan wang seharga atau senilai dengan makanan wajib dikeluarkan zakat. Menurutnya zakat fitrah adalah hak fakir miskin. Untuk memenuhi hajat mereka boleh dengan makanan dan boleh juga dengan wang. Bagaimanapun, wang yang disebut oleh Imam Abu Hanifah itu bukanlah wang kertas, tetapi dinar emas dan dirham perak yang digunakan semasa pemerintahan Khalifah Uthmaniyah (di mana mazhab Hanafi menjadi pegangan) sehinnga ia jatuh pada 1924. Kedudukan dwilogam ini sebagai matawang Syariah dijelaskan Ibn Khaldun dalam kitabnya, al Muqaddimah: “Asas nas dan dalil menyebut dan kaitkan banyak penghakiman kepada kedua-duanya, contohnya zakat, nikah kahwin, hudud dan lain-lain, oleh itu dalam nas dan dalil ia ada kepentingan tersendiri dengan ukuran tertentu untuk penilaian (zakat dan lain-lain) di mana hukum diasaskan berbanding (syiling-syiling lain) yang bukan syarie.”

Maka sangat jelas, pengambilan dan pembayaran zakat hendaklah menggunakan matawang syariah iaitu dinar dan dirham terutama berkaitan zakat harta. Zakat harta merujuk kepada emas dan perak dalam semua bentuk dan barang dagangan. Jumlah nisab dan zakat harta ialah 20 dinar emas (85 gram) dan 200 dirham perak (595 gram). Bagi setiap 20 dinar, zakat ialah 1/2 dinar dan bagi setiap 200 dirham, zakat iaah 5 dirham. Ukuran di sini ialah beratnya.

Dua jenis zakat harta iaitu simpanan dan perniagaan Keuntungan pelaburan juga dikenakan zakat. Pada masa ini, wang kertas digunakan untuk membayar zakat kerana ianya sah diperlakukan melalui paksaan undang-undang sehinggakan pihak berkuasa pun akur kepada undang-undang itu walaupun mereka sebenarnya tidak terikat kepadanya. Menurut Imam Malik ibn Anas, wang dalam Islam ialah apa saja barangan diterima umum sebagai bahan perantaraan mereka dan tidak ada barangan boleh dipaksakan sebagai wang. Jelaslah wang kertas tidak memenuhi syarat sebagai wang. Ia bukan barangan diterima umum, tetapi undang-undang memaksa kita guna, malah dicipta atas angin, tiada sandaran dan bukan surat hutang. Ia hutang yang ada padanya Riba!

Menurut buku Shaykh Abdalhaq Bewley - Zakat Raising The Fallen Pillar…walaupun begitu, wang kertas masih tidak boleh digunakan untuk bayar zakat kecuali guna syiling emas dan perak yang dituntut syariah kerana tidak ada bukti barangan lain diterima untuk bayaran zakat dan tidak susah mendapatkan emas dan perak untuk penuhi kewajipan itu.

Telah berkata Imam Shafie di dalam kitabnya Ar Risalah: “Tiada harus diqias dengan emas dan perak atas yang lain daripada keduanya pada wajib zakat”

Menurut Imam AbuBakr al-Kasani dalam kitabnya Bada’i al-Sana’i, zakat mesti dibayar dengan barangan ‘ayn dan tidak boleh dibayar dengan dayn iaitu hutang, tanggungan atau mahupun nota janji. Satu bentuk zakat lagi ialah Zakat Fitrah. Amalan zaman Rasulullah S.A.W, zakat fitrah dibayar guna bahan makanan asasi seperti gandum, barli, beras, dan lain-lain. Ukuran di sini ialah timbangan dan bukan harga. Bagaimanapun menurut Imam Abu Hanifah, harus dikeluarkan zakat fitrah dengan wang seharga atau senilai dengan makanan wajib dikeluarkan zakat. Menurutnya zakat fitrah adalah hak fakir miskin.Untuk memenuhi hajat mereka boleh dengan makanan dan boleh juga dengan wang. Bagaimanapun, wang yang disebut oleh Imam Abu Hanifah itu bukanlah wang kertas, tetapi dinar emas dan dirham perak yang digunakan semasa pemerintahan Khalifah Uthmaniyah (di mana mazhab Hanafi menjadi pegangan) sehinnga ia jatuh pada 1924.

Kita berada dalam keadaan darurat kerana kerajaan-kerajaan dipimpin oleh orang Islam sendiri mengeluarkan wang kertas yang dimaktubkan dalam undang-undang negara yang diperkenalkan oleh bekas penjajah masing-masing. Dalam Islam, darurat ialah satu keadaan membolehkan sesuatu hukum itu dilonggarkan untuk sementara. Apa yang biasanya diharamkan menjadi harus, tetapi kita tidak boleh untuk berada dalam keadaan darurat untuk selama-lamanya.

 Apa yang perlu dibuat ialah usaha keluar dari keadaan itu. Surah At-Talaq ayat 3, Allah berfirman maksudnya; “Dan (Allah) akan memberinya rezeki dengan tiada terkira. Barang siapa menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan (memeliharanya). Sungguh Allah menyampaikan (melangsungkan) urusan Nya. Sungguh Allah mengadakan satu kadar (aturan yang tertentu) bagi tiap-tiap sesuatu

 Berasaskan kefahaman kita mengenai sifat sebenar wang kertas dan ada pula matawang syariah, maka tempoh darurat sudah berakhir. Orang Islam yang ingin membayar zakat dengan sempurna hendaklah melakukannya dengan dinar dan dirham. Kini, menjadi tuntutan ke atas semua Mufti 13 negeri dan 3 Wilayah Persekutuan Malaysia untuk mengkaji dan mengambil langkah perlu bagi memastikan bukan sahaja pengambilan zakat malah pengagihannya dibuat dalam mata wang syariah.

 Rakyat Kelantan telah melakar sejarah dunia dan ia satu teladan semestinya dicontohi. Mengembalikan pengambilan dan pembayaran zakat dengan cara tepat akan membolehkan kita mendirikan semula tiang zakat yang telah runtuh.

 Artikel asal oleh : Khalid Noorshah

JENIS-JENIS WANG

"Terdapat posting mendedahkan ada ulama yang menyangka bahawa ringgit disandar kepada emas. Ini TIDAK BENAR. Ringgit adalah wang fiat. Wang fiat ialah wang yang HANYA LAKU atas pengisytiharan Pemerintah. Rujuk Akta Bank Negara Malaysia (BNM) 2009 m.s. 57 & 58. http://www.bnm.gov.my/documents/act/cba2009_02.pdf ).


Ulama patut diberitahu emas BNM cuma 1.45%; baki 98.55% adalah dalam instrumen riba seperti Rizab Mata Wang Asing, SDR (Special Drawing Rights – instrumen terbitan IMF) dan sebagainya. Untuk statistic terbaru (15/3/2011) sila ke http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=12&pg=142&sdate=2011-03-15

Dengan kata lain, Ringgit ialah wang fiat yang disandar kepada wang fiat yang lain, BUKAN DISANDAR EMAS."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mari kita cuba fahami apa yang dikatakan wang, yang mana sepatutnya wang berfungsi sebagai salah satu komoditi.
Terdapat tiga jenis wang: wang komoditi, wang fiat dan wang kredit. Setiap jenis wang mempunyai kekuatan dan liabiliti ekonomi yang berbeza.

WANG KOMODITIWang komoditi ialah wang yang boleh digunakan sebagai medium pertukaran dan sebagai komoditi yang boleh didagangkan pada masa yang sama. Mata wang berasaskan komoditi sering dilihat lebih stabil, namun nilainya masih boleh berubah. Contoh wang komoditi ialah emas, perak dan logam berharga lain.

Tiada wang yang sempurna walaupun emas adalah yang paling hampir. Emas bukanlah aset cairan memandangkan ia berkembang lebih kurang 4% untuk jual dan beli. Tambahan pula, emas kini adalah relatif kepada pasaran kecil dan harga emas boleh berubah sangat tinggi jika beberapa bilion dolar cuba untuk membeli emas. Walaupun emas itu sendiri tidak mereput, syiling emas mudah calar atau rosak ataupun dicairkan, dan ini akan mengurangkan nilainya dan mengurangkan juga kemampuan untuk keberkesanan atau penukaran syiling emas. Syiling emas sering dibuat dengan 10% tembaga untuk menambahkan ketahanannya seperti Kruggerrand, tetapi emas kini bukanlah selalunya 99.9% tulen mahupun .999 baik. Dari tahun 1980 hingga 2001, emas mempunyai nilai simpanan yang rendah dan tidak mempunyai nilai yang stabil apabila harga emas turun daripada $850 per auns kepada $255 per auns, dan ia juga diukur dalam dolar yang juga nilai rugi, maka pada ketinggian yang pada 1980 akan jadi lebih kurang $1600 per auns, tetapi nilai tepat adalah mustahil untuk diukur. Wang memanglah dijadikan ukuran dan timbangan yang jujur dan tulus tetapi tidak mudah mengukur nilai tukaran emas dengan dolar yang masing-masing berubah nilainya.

Pada tahun-tahun 1500 dan 1600-an, emas dan perak dijumpai dalam kuantiti yang banyak di Dunia Baru dan dibawa pulang ke Eropah untuk ditukar menjadi syiling. Disebabkan lambakan ini, nilai membeli syiling emas turun antara 60% hingga 80%, dalam kata lain harga barangan lain, kerana bekalan barang untuk dijual tidak dapat bersaing dengan peningkatan bekalan wang. Tambahan lagi, nilai relatif perak terhadap emas turut jatuh.

Namun kelebihan emas dan perak ialah bekalannya tidak dapat ditambah sewenang-wenang oleh bank pusat.

Satu lagi ciri wang komoditi ialah nilai dagangan komoditi tersebut boleh jadi lebih tinggi dari nilai perantara pertukaran. Apabila ini terjadi, orang akan meleburkan syiling untuk dijual semula seperti yang terjadi di Amerika Syarikat.

WANG FIAT
Wang fiat adalah wang yang nilainya ditentukan oleh undang-undang dan bukan adanya barangan dan perkhidmatan. Wang fiat, contohnya wang kertas, merupakan simbol komoditi atau janji kerajaan. Walaupun dipanggil dan dianggap wang, wang kertas bukanlah wang yang sebenar. Nota wang kertas adalah berasaskan janji untuk membayar wang sekiranya dituntut.

Wang fiat menyelesaikan beberapa masalah wang komoditi. Wang kertas lebih mudah disimpan dan diangkut berbanding ketulan emas dan perak. Buku cek dan urus niaga elektronik memudahkan lagi pertukaran.
Namun kegagalan besar wang kertas (dan syiling) adalah sebagai nilai simpanan. Dolar Amerika Syarikat (atau Nota Simpanan Persekutuan) telah kehilangan 95% daripada nilainya sejak 1913. Wang kertas sering kehilangan nilainya melalui inflasi, kerana wang kertas sentiasa diisukan atau dikeluarkan. Wang kertas turut mempunyai kekusutan apabila pengeluar wang kertas tidak boleh membuat pertukaran dengan janji untuk membayar dengan emas atau perak. Kekusutan pertama Nota Simpanan Persekutuan adalah pada 1933 apabila rakyat Amerika tidak boleh lagi menebus atau menukar dolar kepada emas pada $20 per auns.

Kegagalan kedua pula pada adalah pada 1971 apabila orang luar yang ke Amerika tidak boleh menebus nota untuk emas pada kadar $35 per auns. Pada 2006, nilai dolar telah merudum kepada lebih kurang $700 per auns.

Wang fiat, terutamanya dalam bentuk kertas dan syiling, mudah rosak atau hilang. Namun kelebihannya terhadap wang komoditi ialah undang-undang yang mencipta wang fiat juga menyatakan bahawa wang yang rosak atau binasa boleh diganti semula. Sebagai contoh, kerajaan AS akan menggantikan wang kertas yang cacat atau rosak sekiranya sekurang-kurangnya separuh wang itu dapat disusun semula. Disebabkan wang kertas amat mudah rosak, sesetengah kerajan seperti Malaysia, New Zealand dan Singapura mula menggunakan wang plastik.

Satu lagi kelemahan wang kertas adalah ia bergantung kepada sistem undang-undang (kerajaan) yang mengeluarkannya. Sekiranya kerajaan tersebut jatuh, mata wang yang bergantung padanya akan turut serta.

WANG KREDIT
Wang kredit merupakan tuntutan terhadap orang (sama ada dari segi fizikal atau undang-undang) yang boleh digunakan untuk membeli barangan dan perkhidmatan. Perbezaan besar wang kredit berbanding wang komoditi dan fiat ada dua: ia tidak dapat dibayar dengan segera apabila dituntut dan terdapat sedikit unsur risiko nilai bayaran akan tidak sama dengan nilai yang dipersetujui semasa belian.

Risiko ini perlu ditanggung kedua-dua pembeli dan penjual. Pembeli mungkin tidak dapat (atau tidak mahu) membayar. Sekiranya ini berleluasa, pembekal dan pemberi khidmat tidak dapat terus menghasilkan barangan atau menawarkan perkhidmatan. Ini akan mengurangkan bekalan dan meninggikan harga, dan mungkin mencetuskan stagflasi. Dalam kes ekstrem, ia boleh menyebabkan kemelesetan ekonomi. Sebagai contoh, amalan ingkar terhadap wang kredit dianggap sebagai antara sebab utama Kemelesetan Besar pada 1930-an.

Risiko kedua ialah masa. Wang kredit merupakan janji untuk pembayaran akan datang. Jika kadar faedah tidak dapat mengimbangi kadar inflasi (atau deflasi) dan nilai masa wang, penjual akan menerima nilai wang yang kurang berbanding yang sepatutnya. Begitu juga sebaliknya.

Anda dicadang untuk menonton video 'Islam dan Sistem Kewangan Antarabangsa' Oleh Sheikh Imran Hossein. Ada 12 bahagian semuanya disini.
http://www.youtube.com/watch?v=CWTe5yF2fk0

Notes: "komoditi" ialah barang-barang yang bernilai, mempunyai mutu seragam, dan dihasilkan pada jumlah yang besar oleh banyak pengeluar yang berbeza. Barang-barang yang dikeluarkan oleh setiap pengeluar dianggap sebagai sama. Yang mentakrifkan komoditi ialah takrif tersebut dan kontrak, bukannya sebarang mutu yang ada pada produk itu.

Cuba anda fikir-fikirkan kiraan ini..
3% (Housing Loan) + 5% (car loan) + 7% inflation=15% p.a.
Jika gaji RM3000/bulan = RM36000/tahun. so setahun 15%*36K=RM5400
Jika 50% dr 30juta rakyat Malaysia terlibat = RM81 Billion setahun! hmmm..patutla bank kaya.


(sumber: Wikipedia dan http://www.aura-emas.com/default.aspx )

Should Gold Be A Part Of Your Retirement Investment Strategy?

Written by Jack Wogan
1 Apr, 2011

Retirement process might be related to several factors, which refer to certain benefits, like private or public benefits, or in the worst case it might be caused by illness or accident. It was during the 19th and 20th centuries when the retirement law was finally introduced and the first country that managed to establish this law was Germany.

Retirement can be seen as a great opportunity for a new way of life at any stage, in other words it could be the life you’ve always waited for. You can retire from your old life whenever you want to and you do not need to be retiring with millions in your bank account in order to make your wishes come true. This new chapter from your life can be easily redefined on your own terms and only you will be able to make a change.
The history of gold dates from ancient times and in present, among other duties, gold is also used as an investment. When talking about retirement, gold investment could help you boost your account, but in order to do so, a well-founded plan is requested first.

Experts predict that in future gold price is going to be rising and they advise us to invest in classic gold coins. Long ago, these gold coins were minted in limited quantities and today they ensure constant demand and easy liquidity. They also offer privacy, portability and security, representing a safe way of gold investment.
As in most cases, the gold investment strategy has its own advantages and disadvantages. No one can promise that you could get rich overnight, when you decide to invest in gold, but there are many possibilities to make gold investments. Gold mining stocks, or a mutual or exchange traded fund are just a few from all the options and you are the only one to decide which option suits you most.

The price of gold depends on certain factors, like supply and demand as well as speculation. Gold is to be found in different forms, such as in bullion forms and as a basic product in the jewelry industry. Investors have always known that gold and gold related investments can be solid investment choices, due to the fact that gold is being stable in times of economic uncertainty, recessions and depressions. Correctly used, gold and gold related investments may lead to the achievement of a better life.

You can decide to buy Gold Bars after getting the right advises.


(source : http://thebreakingstory.com/personal-finance/should-gold-be-a-part-of-your-retirement-investment-strategy/782.html )

Is Gold Jewellery A Good Investment?


By Nimi Akinkugbe

April 2, 2011 09:58PMT

Chidinma Okoro has been unemployed since she got laid off in September last year. Her husband's previously thriving business has struggled for a few years. This made Mrs Okoro's contribution all the more critical for the family. With school fees due, things had become quite desperate. She then heard about a friend who had sold some of her gold and received a handsome amount for it.


Mrs Okoro gathered three gold chains-one of them broken, two pairs of earrings, and one half of a pair, five gold pendants and some old fashioned pieces that she hardly ever wore. The dealer weighed up her haul and gave Mrs Okoro N360, 000.

She was overjoyed, as they now had enough money to take care of their immediate needs. It is at such economic crossroads that people often sell little used but valuable jewellery to help to settle their bills and debts.

For those who keep gold jewellery, selling it at this time is all the more tempting with adverts all over the Internet and with gold dealers beckoning. The offers are so appealing. Before you decide to go ahead, carefully consider some of these issues.


How much is your jewellery worth?
Unfortunately, many desperate consumers are getting fleeced. Adverts tend to publish phrases like "highest prices guaranteed", "best prices paid", "competitive prices" to attract clients; buyers often appear reluctant to reveal what they will pay per ounce or gramme of gold. There is usually a wide variance between a fair price and what the seller actually receives. Indeed, if you take gold jewellery of the same weight and karat to a number of dealers, you will be surprised at the number of different offers.

Have at least a rough idea of what your jewellery is worth before you approach potential buyers. Start by obtaining the current spot price of gold, to at least give you some idea of what to expect, otherwise, you run the risk of accepting a ridiculous offer that doesn't really reflect the true value of your pieces.

Who will buy your gold?
Trade your gold through reputable and reliable jewellery dealers who have been in the business for some years; they are likely to be more transparent in their dealings as they have a reputation to protect. In the alternative, you can choose dealers with good customer ratings, or who come highly recommended by your usual jeweller or trusted friends.

Protect your gold Secure your expensive gold jewellery in a home safe, bank safe deposit box, or other protected location. It is a good idea to properly insure your jewellery for its full value so you have additional protection against loss from theft or fire. To do this, you will usually be required to purchase additional coverage from your insurance company through an endorsement. In this regard, be sure to keep receipts and any documents or certificates safely, with an additional copy stored on file or in an alternative location as an extra precaution. These will be important should you ever have to make a claim.

Is jewellery a good investment?
In the traditional sense of investing, a good investment is one which appreciates steadily in value over time. Jewellery is a bit like a new car; you tend to lose value the moment you drive it out of the car show room. Second-hand jewellery usually attracts much less than its initial value. The overall value of jewellery must also take into account more subjective elements, such as the design or style, fashion trends and the skill or workmanship involved in crafting the pieces. The mark up on jewellery can be so significant as all these elements are included in its cost. This all makes gold jewellery a very worthwhile gift, but not necessarily an ideal investment. One should thus be cautious when purchasing gold jewellery for investment purposes.

Research has shown that gold does add some stability to a diversified investment portfolio consisting of the traditional asset classes, including cash, bonds, mutual funds and stocks. Some advisors even go as far as recommending that a balanced portfolio should include between 5 and 10 percent allocation to gold. Commodity prices tend to be volatile and gold is no different so it is important to spread your risk.

There are various ways of investing in gold. These include: investing directly through the purchase of certified gold coins or sovereigns, gold bullion or bars, or indirectly through shares in gold mining companies, gold based mutual funds, or Exchange Traded Funds (EFT), which are a most popular vehicle for investing in gold. This provides a convenient way of owning the metal as you don't keep physical possession of it, and as such do not run the attendant risks. Yet one has the flexibility of being able to sell and readily convert it into cash.

Investing in gold has been a widely accepted financial practice for thousands of years. In recent times, as investors all over the world have seen their asset values plummet, from real estate to stocks, it is no surprise that with gold hitting record levels of over $1,400 per ounce, even the most conservative and traditional investors have begun to look to this metal as a good alternative. Gold jewellery has been a convenient and enjoyable way to preserve wealth and is a means to transfer that wealth through generations in a form that has, not only monetary value, but significant sentimental value as well.

(source : http://234next.com/csp/cms/sites/Next/Opinion/5686881-184/story.csp )

Ruang Pengiklanan